O nás


MDDr. Petr Novák

Vedoucí zubní lékař

Po absolutoriu oboru zubní lékařství Univerzity Karlovy v Praze na Lékařské Fakultě v Hradci Králové, působil 3,5 roku na klinice estetické stomatologie EntaDent v Ústí nad Labem. Od září 2016 je držitelem certifikátu odborné způsobilosti „Praktický zubní lékař”. Dále je zařazen do specializační přípravy pro získání odborné způsobilosti „Praktický zubní lékař se specializací v oboru stomatochirurgie“ V oboru ambulantní a lůžkové stomatochirurgie, se školil na odd. ústní, čelistní a obličejové chirurgie v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. V rámci zkvalitnění služeb a udržení vysokých standardů péče se dále účastní mnohých teoretických i praktických kursů.


Lucie Vacková DiS. et DiS.

Dentální hygienistka / zubní sestra / zubní technik

Úspěšně absolvovala na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední škole zdravotnické v Ústí nad Labem obor Diplomovaný zubní technik. Poté začala studovat na téže škole obor Diplomovaná dentální hygienistka. V rámci studia získala praxi v stomatologické ordinaci Dent-in s.r.o. Od založení zubní ordinace BlankDent zde působí jako dentální hygienistka a vrchní zubní sestra.


Lenka Škáchová DiS.

Dentální hygienistka / zubní sestra

Již v rámci studia získávala praxi v naší ordinaci. Úspěšně absolvovala na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední škole zdravotnické v Ústí nad Labem obor Diplomovaná dentální hygienistka. V našem týmu pracuje jako dentální hygienistka a zubní sestra.


Ing. Bc. Simona Marešová

Zubní instrumentářka / ekonom

Pracuje v ordinaci Blankdent jako asistentka lékaře, školí se k získání osvědčení zubní instrumentářka. Díky svému vysokoškolskému ekonomickému vzdělání zajišťuje ekonomický servis pro ordinaci.