Zpět na služby

Záchovná stomatologie

Snahou záchovné stomatologie je zachovat vlastní zuby co možná nejdéle, protože nejlepší zubní výplň a nejlepší implantát je vlastní zub. Hlavní náplní této služby je zhotovení výplní a dále ošetření kořenových kanálků. (Více informací…)

Jak je zmíněno, součástí či podoborem záchovné stomatologie je tedy preventivní stomatologie a dentální hygiena.

Stále největší část tohoto oboru ovšem zaujímá korekce již vzniklých defektů, tj zhotovování výplní z různých materiálů. Výběr materiálů a pracovních postupů by měl být vždy v rukou zkušeného lékaře podle rozsahu a lokalizace defektu.

V případě, že zubní kaz není řešen včas dochází k poškození zubního nervu. viz endodontické ošetření.

Amalgam (“stříbrná výplň”)

Jedná se o nejstarší výplňový materiál používaný již více než 150 let. Výhodou tohoto materiálu je vysoká pevnost a odolnost. Amalgamová výplň, je i v současné době kvalitní způsob ošetření, především v postranních úsecích chrupu. Je však potřeba aby tato výplň byla zhotovena z kvalitního materiálu, za což se v součastné době považují non-gamma kapslované amalgamy. Pro zhotovení AMG výplně není bezpodmínečně nutné udržení suchého pracovního pole. Jeho nevýhodou je naopak nutnost upravit kavitu, tak aby měla výplň mechanickou retenci a neuvolnila se, s tím souvisí i nutnost odstranit zdravé části zubu. Další nevýhodou je úzká indikační šíře, tedy výběr zubů pro které je tento materiál vhodný, pokud se toto nerespektuje dochází k nezvratnému poškození takto ošetřených zubů. Nejčastější komplikací při nerespektování indikační šíře je fraktura - prasknutí zubu, jež nezřídka skončí nucenou extrakcí zubu. A poslední nevýhodou je samozřejmě estetické hledisko.

Skloionomerní výplň (“dlouhodobě provizorní výplň”)

Tento materiál je nejméně mechanicky odolný ze všech tří zmíněných materiálů, jeho nespornou výhodou je uvolňovaní fluoridů a tedy částečné preventivní působení proti bakteriím způsobujícím zubní kaz. Udržení absolutně suchého pole u zhotovení této výplně také není podmínkou, což je tedy výhodou. Další výhodou je chemická vazba k zubovině. Tento druh výplně vzhledem k jejím vlastnostem využíváme hlavně jako dlouhodobě provizorní.

Fotokompozitní výplň (“bílá výplň”)

Jedná se o materiál, který je ve všech ohledech nejpodobnější vlastnímu zubu, tedy jak v pevnosti, ohybu i optických vlastnostech. Pro zhotovení kvalitní fotokompozitní výplně je bezpodmínečně nutné udržení suchého pracovního pole a dostatek času. Tento druh výplně je spojen se zubem tzv. mikromechanickou vazbou (nejedná se tedy o pravou chemickou vazbu, ale lze si ji takto představit), tento druh vazby je zatím suverénně nejsilnějším druhem vazby, který máme ve stomatologii k dispozici. Díky výše zmíněným vlastnostem není nutné zbytečné odstraňovaní zdravých zubních tkání k zajištění stability výplně a jsou taktéž možné i rozsáhlejší rekonstrukce korunkové části zubu, bez zvýšeného rizika následné fraktury zubu. Kompozitní výplň se zhotovuje vrstvením malých částí materiálu a jejich vytvrzovaním pomocí modrého světla, díky technice vrstvení a volbě různých odstínů barev, průsvitností a pigmentů jsme schopni dosáhnout na první pohled nerozeznatelné výplně od okolí zubu. Na našem trhu je v současnosti nepřeberné množství kompozitních materiálů různé kvality, která koresponduje s cenou. Na našem pracovišti naleznete jedině kompozita nejvyšší kvality.